Så motverkar ni magsåren

Vad är stress? Vilka är de tidigaste symtomen på utbrändhet? Vad kan du göra på egen hand för att förebygga och hantera stressen? Hur kan ni jobba för färre magsår och sjukskrivningar hos er? 

Den 25 oktober ordnar Maktsalongen en intensivkurs för alla som vill förebygga stress och utbrändhet hos sig själva eller på sin arbetsplats. Kursen riktar sig alltså både till individer som vill arbeta med sin egen stress och till företag och organisationer som har problem med stress. 

*På den här föreläsningen är alla oavsett kön, sysselsättning och ålder välkomna! 

PRIS

  • • 350 kr för deltagare som är aktiva i ungdomsorganisationer, ungdomsrörelser och studentkårer samt studenter. 
  • • 850 kr för övriga
  • • Avanmälan senast tre dagar innan för att få pengarna tillbaka. 

Det är möjligt att betala med Swish eller via faktura. Betalningsinformation kommer i samband med bekräftelsen på din anmälan. 

PLATS OCH TILLGÄNGLIGHET
Föreläsningen hålls på The Park på Hälsningegatan 49 i Stockholm.  Lokalen är tillgänglig för rullstol. Entré sker då via nummer 47 och sedan över innegården till nummer 49 och en trappa upp med hiss. Tyvärr finns ingen hörslinga i lokalen, men det kan ordnas vid behov. För frågor kontakta info@maktsalongen.se

OM MAKTSALONGEN
Maktsalongen arbetar med stress för att stress och utbrändhet är ett mycket vanligt problem bland unga kvinnor, stressen hindrar dem från att fortsätta sina uppdrag, utvecklas som ledare och ta mer makt i samhället. Vi har senaste åren jobbat med stress på flera sätt:
• Skrivit boken Stress&Motståndskraft
• Drivit projektet #Dagsförnollvision 
• Informerat och debatterat om stress
• Rest runt och föreläst för organisationer, företag och skolor om stress

På föreläsningen kommer du kunna köpa vår bok "Stress och motståndskraft" till specialpris! Swish och faktura kommer fungera som betalning. 

FRÅGOR
För frågor om föreläsningen kontakta info@maktsalongen.se

Biljetter

Talare

Sara Haraldsson
Har skrivit boken Stress&motståndskraft och grundat Maktsalongen

Read more

Arrangeras av

Maktsalongen @maktsalongen info@maktsalongen.se

Maktsalongens mål är ett jämställt samhälle där makt och inflytande fördelas lika. Vi arbetar med stress och utbrändhet för att det är ett vanligt problem bland unga kvinnor och för att stressen hindrar kvinnor från att fortsätta sina uppdrag, utvecklas som ledare och ta mer makt i samhället.